Biografie Christache Zanoschi

Absolvent Facultatea de Medicină Generală, UMF Iași, 1974

Absolvent Facultatea de Farmacie, UMF Iași, 2010

Conferențiar Catedra de Anatomie UMF Iași

Medic Primar Obstetrică și Ginecologie

Doctor în Științe Medicale

Farmacist

Membru al Societății Inventatorilor din România

Laureat cu Premiul Academiei Române

Director al Firmei Sc Ircon srl

Activitatea ştiinţifică

Principalele probleme privind activitatea științifică pot fi sintetizate astfel:

1. Vascularizaţia arterială a cordului a fost studiată pe un număr de aproximativ de 600 de piese care au fost disecate, injectate cu mase plastice, substanţe radioopace, gelatină, etc.Din acest material faptic destul de important s-au tras mai multe concluzii printre a care aş aminti:
-descrierea pentru prima dată în literatură a unei zone de confluenţă vasculară pe faţa antero-inferioară a ventriculului stâng, zonă care este situată la extremitatea vaselor de la acest nivel şi care explică astfel prin deficitul vascular (favorizat de acest aspect morfologic) frecvenţa mai mare a infarctului miocardic pe faţa antero-inferioară a ventriculului stâng.
-Diferitele tipuri de vascularizaţie ale cordului pot reprezenta suportul morfologic al unor modificări EKG, inexplicabil prin alte mecanisme.
-Necesitatea cunoaşterii diferitelor tipuri de vascularizaţie ale inimii pentru a putea aprecia pe coronografii riscul de cardiopatie ischemică, cunoscându-se faptul că anumite tipuri de vascularizaţie predispun la cardiopatie ischemică.
- Obiectivarea suportului morfologic al tulburărilor de ritm în accidentele vasculare cardiace şi rolul acestora în aprecierea prognosticului apropiat şi îndepărtat al bolnavului.

2. Vascularizaţia venoasă a inimii. Pe aceleaşi corduri injectate cu mase plastice s-au studiat şi venele cardiace. S-a insistat asupra teritoriilor venoase ale cordului şi s-a arătat că nu există nici o corespondenţă între teritoriile vasculare arteriale şi teritoriile vasculare venoase.
De asemenea, s-a mai arătat rolul sinusului coronar în reglarea circulaţiei arteriale a cordului, diferite aspecte morfologice şi malformaţii ale sistemului venos a cordului precum şi rolul posibil al venelor Vieussens-Thebesius în vascularizaţia prin contracurent a cordului.

3. Dezvoltarea embriolcgică a cordului. S-a urmărit pe lame seriate efectuate pe embrioni umani în fazele iniţiale ale dezvoltării, etapele evoluţiei embrionare a cordului, insistându-se asupra formării ansei cardiace, alinierii segmentelor sale şi septării cardiace.

4. Studiul morfologiei şi funcţiei endocrine a hipotalamusului . S-a arătat oă hipotalamusul ca verigă intermediară între sistemul nervos şi sistemul endocrin realizează adaptările organismului la condiţiile de peristază în funcţie de semnalele biochimice sosite la nivelul său, semnale prin care celulele nervoase comunică între ele.Astfel, în funcţie de mediaţia colinergică sau adrenergică care ajunge la nivelul neuronilor hipotalamici, (mediaţie care este influenţată de stimuli pozitivi sau negativi din mediul extern sau intern) se stimulează sau se inhibă eliberarea factorilor de eliberare (releasing factors sau releasing hormones) care la rândul lor acţionând asupra celulelor hipofizare influenţează întregul sistem endocrin al organismului, iar apoi celulele hormonodependente ale diferitelor organe.

5. Studiul texicităţii polihidroxiuretanului sintetizat pe bază de etilendiamidă în colaborare cu Institutul de Chimie Macromoleculară P. Poni Iaşi are drept scop testarea toxicităţii polihidroxiuretanului în vederea cuplării acestuia cu anumite medicamente (antibiotice, trombolitice) și realizarea unei eliberări controlate a medicamentelor. Lucrarea deşi finalizată în parte pe bază de contract a avut drept scop realizarea medicamentelor cu acţiune retard.

6. Studiul unor factori naturali (ceara de albine) în epitelizarea şi vindecarea arsurilor sau a altor soluţii de continuitate ale tegumentelor. S-a realizat un produs original cu mare putere cicatrizantă, fapt care a fost dovedit experimental pe animale de laborator sau la bolnavii cu arsuri şi care s-a finalizat prin acordarea unor brevete de invenţie.

7. Studiul acţiunii spironolactonei ca agent antiandrogen local în blocarea funcţiei receptorilor androgeni de la nivelul foliculului pilosebaceu din pielea capului. S-a propus aplicarea pentru prima dată a spironolactonei ca agent antiandrogen local în tratamentul sindromului sebereic şi a acneei juvenile.

8. Lucrând în clinică ca medic practician am căutat să rezolv anumite afecţiuni ale bolnavilor sau am căutat să dau soluţie la unele din problemele practicii medicale.

9. Realizarea unui produs cu acţiune antimicotică (pe bază de polioximetilenă şi acid acetic glacial) folosit în onicomicoze, intertrigo interdigital sau genitecrural.

10. Riscul hemoragic în suspensia utero-vaginală tip Burch Se arată importanţa rapoartelor vaselor iliace externe în special ale venei iliace externe cu ligamentul lui Cooper şi posibilitatea înţepării vaselor în timpul intervenţiei cu producerea consecutivă a hemoragiei.

11. Realizarea unui dispozitiv de extragere a craniului fetal în timpul naşterii, numit multivid-extractor. Această lucrare se află în curs de omologare. Subiectul, acestei lucrări a constituit obiectul tezei de doctorat.
Multividextracterul pe care l-am realizat ca lucrare originală reprezintă cea mai elocventă dovadă a rolului covârşitor pe care îl are anatomia ca regină a ştiinţelor medicale în rezolvarea problemelor de practică medicală. Totodată, lucrarea se încadrează în linia anatomiei funcţionale deschisă de înaintaşii noştri (Rainer, Gr. T. Popa) şi care a fost promovată cu mare măestrie de conducerile succesive ale Catedrei de anatomie umană din Iaşi.

Principalele aspecte ale tezei de doctorat:

Pe baza studiilor anatomice ale caracteristicilor morfologice ale bazinului osos (formă, axe, dimensiuni, înclinaţii) şi ale capulul fetal care trebuie să aibă şi el anumite dimensiuni şi formă se emite prognosticul de naştere. Dar, în realizarea mecanismului de naştere, mobilul fetal trebuie să execute anumite mişcări de flexie şi rotaţie care să îl acomodeze cât mai bine la dimensiunile canalului dur. Dispozitivul conceput realizează tocmai această acomodare între dimensiunile mobilului fetal şi dimensiunile bazinului osos, pentru că naşterea nu este e chestiune de forţă în condiţii normale, ci una de acomodare între două rezistenţe; ori această acomodare a dimensiunilor mobilului fetal care trebuie să se prezinte cu dimensiunile sale cele mai mici în dimensiunile cele mai mari ale bazinului este cel mai clar exemplu de anatomie aplicată şi totodată finalitatea oricărei noţiuni teoretice.
Prof. Vitalie Belousov, Secretar General al Inventatorilor din Romania, concluziona în legătură cu dispozitivul mai sus:
a.Teza de doctorat prin structura şi conţinutul ei, reprezintă un domeniu modern: de confluenţă -cel al ingineriei biomedicale unde se întâlnesc biologia, medicina şi ingineria.
b.Tema tezei de doctorat este de mare actualitate, contrltuind substanţial la dezvoltarea instrumentarului din obstetrică şi reducerea intervenţiilor chirurgicale.
c. Lucrarea se caracterizează prin originalitate, cuprinzând cel puţin două invenţii: multividextractorul unic şi trimultividextractorul şi recomandăm autorului să înregistreze cele două soluţii tehnice la OSIM”
Prof. Lupașcu Gh. studiind teza, concluzionează "...cu acest dispozitiv se controlează în mod activ întreg mecanismul natural de naştere-flexia şi rotaţia activă, fapt ce aduce prezentaţia în poziţia cea mai favorabilă faţă de diametrele mari ale escavaţiei”
Performanţelor tehnice ale diapozitivului în curs de omologare vin să li se alăture cele de protecţie prin excelenţă ale craniului fetal care îl deosebesc substanţial de toate dispozitivele de acest fel realizate pe plan mondial.

Proiecte în curs de studiu:

12. Studierea acţiunii extractului de HERACLEUM SPHONDYLIUM asupra neuronilor dopaminergici hipotalamici şi asupra prolactinei. Formulare, control şi aplicaţii clinice. Fundamentare experimentală, clinico- biologică şi moleculară.
Obiectivul principal al acestui studiu este de a identifica şi izola principiile active din Heracleum spondylium, de a demonstra acţiunea antiprolactinică a acestora prin studii pe animale de experienţă, de a stabili doza terapeutică optimă, efectele adverse şi reacţiile secundare prin studii de farmacocinetică, farmacodinamie şi inocuitate. Scopul final este implementarea rezultatelor obţinute la om pentru creşterii performantei menajamentului clinic al bolnavelor cu disfuncţii hormonale genitale, disfuncţii responsabile de hemoragii disfuncţionale, dismenoree, sindrom premenstrual, mastodinie, mastopatii fibrochistice etc. Extinderea în aplicaţii medicale a cercetării noastre este un alt scop al acestui studiu (exemplu: folosirea ca adjuvant a extractului de Heracleum sphondylium în tratamentul maladiei Parkinson). Studiul este centrat pe validarea unei terapii din produse vegetale cu efecte secundare şi adverse absente sau cât mai reduse în comparaţie cu preparatele sintetice sau semisintetice folosite actualmente pentru corectarea diferitelor tulburări produse de disfuncţiile hormonale genitale. Potenţialul acestei terapii se extinde şi la prevenirea efectelor secundare ale hiperestrogeniei reprezentate de proliferările benigne şi maligne, hiperestrogenia fiind una din principalele cauze implicate în patogenia acestor afecţiuni. In acest sens, studiul vizează abordarea profundă j şi standardizarea metodelor de obţinere a principiilor naturale active, a investigaţiilor de laborator pentru o completă descriere a comportamentului clinico-biologic al disfuncţiilor hormonale genitale şi a consecinţellor secundare pe termen scurt şi lung. Un alt obiectiv este studiul receptorilor hormonali mamari şi endometriali, precum şi identificarea şi caracterizarea unei noi generaţii de markeri predictivi şi prognostici care să reflecte cât mai fidel comportamentul la terapia cu extracte de Heracleum sphondylium a disfuncţiilor hormonale genitale. Firma SC IRCON srl dispune de experienţa şi infrastructura necesară pentru crearea unei echipe multidisciplinare de la alte instituții (anatomie, fiziologie, botanică, farmacognozie, tehnologie farmaceutică, analiza medicamentelor,farmacologie, toxicologie, obstetrică şi ginecologie, imunologie, endocrinologie, chimie fizică, biochimie), supraspecializate în abordarea tematicii, cât şi în educaţia medicală continuă. Perspectiva este de a crea o asociere regională de înaltă consistenţă între instituţii performante, partenere în scopul obţinerii de beneficii ştiinţifice şi medicale maxime care să consolideze posibilitatea de colaborare internaţională.

13. Tratamentul sindromului seboreic şi acneic prin blocarea receptorilor androgeni de la nivelul glandelor sebacee cu substanţe cu acţiune antiandrogenică locală (spironolactona).Glandele sebacee şi sudoripare sunt anexe ale foliculului pilos care secretă lipidele tegumentare şi sunt dotate cu receptori celulari dependenţi de nivelul concentraţiei de honnoni androgeni. La pubertate, dar uneori şi la vârste adulte,se produce o hiperfuncţie a acestor glande fie datorită concentraţiilor crescute de androgeni, fie datorită creşterii sensibilităţii acestora locale la concentraţii normale de hormoni androgeni. Consecinţele hiperfuncţiei glandelor sebacee şi sudoripare sunt reprezentate de sindromul seboreic care la nivelul pielii capului se manifestă prin seboree uscată sau seboree grasă, iar la nivelul altor regiuni, în special la nivelul pielii feţei se manifestă prin acnee. Din arsenalul de substanţe medicamentoase utilizate în tratamentul acneei sau a seboreei pielii capului, un rol deosebit îl au substanţele cu acţiune antiandrogenă care blochează selectiv receptorii de la nivelul folicului pilosebaceu, fapt care diminuă activitatea glandelor sebacee sau sudoripare, iar consecinţele clinice sţnt dintre cele mai bune. In acest sens, bazat pe o serie de observaţii şi rezultate clinice, am brevetat şi realizat mai multe produse cu acţiune antiacneică şi antiseboreică, care au ca principiu activ Spironolactona. Spironolactona este cunoscută ca substanţă diuretică, dar datorită similitudinii de structură cu hormonii androgeni, aplicată local face oficiul de substanţă antiandrogenă care blochează selectiv receptorii hormonali androgeni de la nivelul glandelor sebacee şi sudoripare şi pune astfel hormonii androgeni în incapacitatea de a-şi exercita activitatea lor de stimulare a glandelor sebacee sau sudoripare. Obiectivul principal al studiului nostru, bazat pe elementele teoretice sumare prezentate mai sus, este studierea modificărilor morfologice şi fiziologice care au loc la nivelul glandelor sebacee şi sudoripare, secundar blocării receptorilor membranari cu substanţe cu acţiune antiandrogenă selectivă locală şi realizarea de preparate farmaceutică pentru tratamentul acneii şi seboreiei pielii capului care au ca principii active substanţe cu acţiune antiandrogenică locală.

14. Creşterea activităţii substanţelor antiinflamatorii- antireumatismale cu aplicaţii locale sub formă, de unguente prin creşterea concentraţiei substanţei active în excipient. Prin studiile efectuate până în prezent am reuşit condiţionarea unor antiinflamatorii antireumatice cu cea mai ridicată concentraţie de substanţă activă (Diclofenac unguent, 7%); urmează extinderea procedeului respectiv şi la altre grupe de substanţe din aceeaşi clasă.
Tratamentul infecţiilor cervico-vaginale şi a stărilor precanceroase ale colului uterin cu ajutorul nfedicamentului cervugid ovule, realizat de subsemnatul. Elucidarea mecanismului prin care citotestul exprimat în sistemul Bethesda, LSIL sau HSIL (stare precanceroasă) se converteşte în citotest normal după tratamentul cu Cervugid.

15. Studiul localizării virusului HPV la bărbat la nivelul penisului şi realizarea unui medicament pe bază de substanţă iodofore pornind de la observaţie din literatura de specialitate japoneză care relizează epurarea diferitelor tipuri de virusuri la om. În literatura de specialitate se menţionează că virusul HPV se transmite pe cale sexuală, bărbatul fiind purtător sănătos şi având rolul de izvor de infecţie pentru femeie. în acealaşi timp datele din literatură nu dau o atenţie deosebită tratamentului focarului de infecţie, întreaga atenţie a autorilor focalizându-se asupra infecţiilor cervicovaginale cu HPV şi tratamentul stărilor precanceroase ale colului uterin. De aceea beneficiid de experienţă căpătată în tratamentul stărilor precanceroase cu Cervugid-ovule la femeie, am considerat necesar, văzând datele din literatura de specialitate, să realizez un studiu sistematic privind localizarea virusului HPV la nivelul penisului, precum şi să realizez un medicament privind tratamentul acestuia având la bază o serie de date din literatura de specialitate care arată rolul substanţelor iodofore în epurarea diferitelor infecţii virale. Acest studiu este în curs de desfăşurare la SC IRCON srl, Iaşi. Scopul acestui studiu este asanarea focarului de infecţie la bărbat şi secundar scăderea incidenţei infecţiei cu virusul HPV la femeie, consecinţa practică fiind profilaxia cancerului de col uterin.

16. Studierea mecanismului de refacere a ţesuturilor după leziuni traumatice, chirurgicale sau după arsuri cu produse farmaceutice de origine naturală. Acest studiu este în curs de desfăşurare şi se bazează pe o serie de observaţii empirice, precum şi din literatura de specialitate care arată rolul epitelizant de excepţii al cerii de albine. În prezent se lucrează la condiţionarea acestui produs, numit Dermatrofin. Rezultatele obţinute în tratamentul arsurilor de gradul I, II şi a celor de gradul III de întindere limitată, precum şi cele obţinute pentru creşterea vitezei de epitelizare în diferite plăgi posttraumatice sau postoperatorii au fost dintre cele mai bune.

Lucrări publicate

1. Date actuale privind creierul endocrin, Nota I Ch. Zanoschi Revista de Obstetrică şi Ginecologie, nr.2, 1986

2. Date actuale privind creierul endocrin. Nota II Ch. Zanoschi Ch. Revista de Obstetrică şi Ginecologie,nr. 2.1985

3. Peptidele hormonale cerebrale şi rolul lor Ch. Zanoschi Revista de Obstetrică şi Ginecologie,nr.IV,1985

4. Date privind anatomia hipotalamusului Ch. Zanoschi Revista de Obstetrică şi Ginecologie,nr.1,1987

5. Mecanisme naturale de rezistenţă în infecţia herpetică Rev. de Obstetrică şi Ginecologie,nr.l,1988

6. Reacţii imunitare în infecţia herpetică. Herpesul genital persistent şi recurent Ch. Zanoschi Rev. Obstetrică şi Ginecologie,nr.3,1988

7. Acţiunea antiandrogenică a spironolactonei Ch. Zanoschi Rev. Dermato-venerologie,nr.4,1987

8. Malformaţiile sinusului coronar Ch. Zanoschi Rev. Med. Chir.Iaşi,nr.1,1967

9. Venele inimii-consideraţii generale Ch.Zanoschi Rev. Med. Chir. Iaşi.,nr.4,1967

10. Anatomia funcţională a sinusului coronar şi implicaţiile sale în patologia vasculară. Ch. Zanoschi Rev. Med. Chir. laşi,nr.2,1967

11.Reglarea neuro-endocrină a funcţiei ovariene.Nota 1 Ch. Zanoschi Rev. Med. Chir. Iaşi,nr.4,1987

12. Aspecte morfologice privind sinusul coronar Ch. Zanoschi - Rev. Med. Chir. Iaşi,nr.1,1988

13. Reglarea heuro-endocrină a funcţiei ovariene. Nota II Ch. Zanoschi Rev. Med. Chir., Iaşi, nr., 4,1987

14. Afluenţii sinusului coronar. Marea venă cardiacă Ch. Zanoschi Rev. Med. Chir. Iaşi, nr., 2,1988

15. Afluenţii sinusului coronar.Venele mici ale inimii Ch. Zanoschi Rev. Med. Chir.,Iaşi, nr. 4, 1988

16 .Controverse privind venele Vieussens-Thebessius Ch. Zanoschi Rev. Med., Chir. Iaşi,nr.4,1988

17 .Formation du tube cardiaque (Embriologie du coeur,note I) Ch. Zanoschi Rev. Morph.Embryol., nr.4, 1988

18.Inflexion du tube cardiaque (Embryologie du cceur -note II) Ch. Zanoschi Rev.Morph.Embryol., nr. 2,1990

19.The efficiency of some natural drugs in the treatment of burns Ch. Zanoschi,Verbuţă A. ,Ciobanu C. Rev. Med. Chir. Iaşi,nr. 3,1990

20.Etude anatomo-chirurgicale sur les risques hemorragiques dans la suspension utero-vesicale type Burch Negură A. ,Marderos G., Zanoschi Ch. Rev. fr.Obstet. Gynecol.,nr. l2, 84, 1989

21. Ocluzia intestinală asociată cu sarcina Negură A.,Tărăbuţă G..Zanoschi Ch.,Luchian N. Rev. Obst. Ginecol.,Buc., nr. 1,1979

22. Acţiunea biologică a polihidroxiuretanului sintetizat pe bază de etilendiamidă Ch. Zanoschi, A.Sneer.Ciobanu C Contract de cercetare efectuat pentru I. Ch. M, P.P,

23. Experimental studies en the dynamics of the scaring of some ointments Autori: Adriana Bădescu, Aneta Verbuţă, Ch.Zanoschi , Anișoara Hriscu Rev. Med. Chir. Iaşi, 1995,vol.90, nr .3-4

24. Utilizarea medicamentului Cervugid ovule în tratamentu infecţiilor cervico-vaginale şi a stărilor precanceroase ale colului uterin. Autori: Zanoschi Christache, Viorica Leica, Sergiu Teleman, Editura UMF; Iaşi, 2008

25. Studiu privind tratamentul infecţiilor cervico-vaginale şi a stărilor precanceroase ale colului uterin Zanoschi Christache, Viorica Leica, Sergiu Teleman : Congresul Naţional al Societăţii Române de Ginecologie; Congresul Naţional al Societăţii Române de uro-ginecologie; Conferinţa Naţională a Societăţii Române Colposcopie şi Patologie a tractului urinar inferior; Craiova 17-20 septembrie 2003 .

26. Etude sur la vasculatrization de noeud atrio-ventriculaire et du faiseau Hiss Commune et ses implications cliniques. Zanoschi Christache, Creţu Ilie Archives of the Balcan Medical Union,nr.l, 2005, vol.40

27.Tratamentul infecţiilor cervico-vaginale şi a stărilor precanceroase ale colului uterin: Zanoschi Christache şi colab, Rev. Med. Chir. Iaşi, nr.3, 2004

28. Anastomoze între sistemul iliac şi cel rahidian, C. Fătu, Antohi. D., Varlam H., Zanoschi Christache, al IX-lea Congres al Societăţii Anatomiştilor, laşi, 22-24 mai, 2008

29. Vascularizaţia uterului malformat, Puişoru M, Antohi D, Zanoschi Ch., Al IX-lea Congres al Societăţii Anatomiştilor, Iaşi, 22-24 mai, 2008

30. Contribuţii la studiul anatomo-chirurgical al IUE, Zanoschi Ch., C. Fătu., S. Niculescu et al, Al IX-lea Congres al Societăţii Anatomiştilor, laşi, 22-24 mai, 2008

31 .Influenţa unor factor exogeni şi endogeni asupra definitivării structurii funcţionale a bazinului osos la femeie Zanoschi Christache Al IX-lea Congres al Societăţii Anatomiştilor, laşi, 22-24 mai, 2008

32. Anatomie ureterului pelvin la femeie, Zanoschi Christache, Jurnalul de chirurgie,1, (1),102- 112

33. Uretra feminină, Zanoschi Christache, Moldovanu Radu, Jurnalul de chirurgie, 2006,(1),98- 106

34. Abdominal resection of the rectum, Târcoveanu E., Zanoschi Ch, Jurnalul de chirurgie, 2006, 2 (2), 198-222

35. Anatomia Staticii pelvine Zanoschi Christache Revista Română de Anatomie Funcţională și clinică, macro-și microscopică și de antropologie, vol II, nr.2, 2003

36. Bazinul osos în scara vertebratelor Zanoschi Christache Revista Română de Anatomie Funcţională și clinică, macro-și microscopică și de antropologie, vol.II, nr.3, 2003

37.Contribuţii la studiul unor specii de apiacee. Nota II.Cewrcetări morfoanatomice asupra speciei de Heracleum sphondylium A. Ionescu, M. Vătui, B. Ivănescu, C. Apetrei, Ch .Zanoschi, L. Ivănescu, D. Ivănescu B. Rev. Med. Chir Iași, 2008, vol 112, nr.2, Supliment nr.1

38. Tratat de Anatomie ginecologică: Zanoschi Christache, Editura Scripta Manent, Iaşi, 2004

Scrisoare Prof. Dr. N. Angelescu

39. Atlas of Human Anatomy Zanoschi Christache, Editura Scripta Manent, Iaşi, 2015

Scrisoare Wolfgang Schmitt


Brevete de invenţii

1. Preparat antiseboreic Autori- Dr. Zanoschi Christache, Farm, Verbuţă Aneta, nr.3548/27.IX.1984

2. Medicament pentru tratamentul arsurilor Autori Zanoschi Christache, Farm. Verbuţă Aneta Brevet de invenţie nr.97691/30.1.1989

3. Șampon antiseboreic Autori: Zanoschi Christache, Ciobanu Ctin Brevet nr.97561/13.1.1989

4. Medicament cu acţiune antimicotică Autori: Zanoschi Christache, Ciobanu Ctin Brevet nr.97693/24.04.1987

5. Preparat cu acţiune antifungică și antiherpetică Autori: Zanoschi Christache, Ciobanu Ctin Brevet nr.97562/26.04.1989

6. Dispozitiv de extragere a craniului fetal în timpul nașterii Autori: Zanoschi Christache, Iliescu Dragoș Brevet nr.112239/30.07.1997

7. Ovule antiinflamatorii Autor: Zanoschi Christache Brevet nr.1321584/12.12.2007

8. Medicament cicatrizant Autori: Zanoschi Christache, Ciobanu Ctin, Verbuţă Aneta Brevet nr.9856/09.1989

9. Preparat antiherpetic, Autori: Zanoschi Christache,Ciobanu Ctin Brevet nr.9856.09.1989

10. Tratamentul seboreei pielii capului prin blocarea receptorilor androgeni la nivelul foliculului pilosebaceu. Autor:Zanoschi Christache, nr.1028637/5.VII.2011

11. Tratamentul mastodiniilor și mastozelor microchistice și fibrochistice prin interceptarea prolactinei la nivelul sânului Autor Zanoschi Christache, nr.1028638/6.07.2011

12. Diclofenac gel 8% Autor Zanoschi Christache, nr.0066985/20.07.2011

13. Ovule antiinflamatorii antimicotice și antibacteriene alcaline cu Miconazol Autor Zanoschi Christache, nr.00697/20.07.2011

14. Ovule alcalinizante cu metronidazol și Clotrimazol Autor Zanoschi Christache, nr.00701/20.07.2011

15. Ovule antimicotice alcalinizante cu Clotrimazol Autor Zanoschi Christache, nr.00702/20.07.2011

16. Unguent cicatrizant cu extract de Calendula officinalis Autor Zanoschi Christache, nr.00699/20.07.2011

17. Ovule trofice cervicovaginale- Cervicotrofin Autor Zanoschi Christache, nr.00700/20.07.2011

18. Cremă pentru tratarea hemoroizilor Autor Zanoschi Christache, nr.A/00914/13.03.2014

19. Prepararea unei soluţii de cortizon acetat suspensie 2,5% Autor Zanoschi Christache, nr.A/00915/13.03.2014

20. Comprimate masticabile cu acţiune antiinflamatorie și antalgică folosite pentru tratamentul faringitelor Autor Zanoschi Christache, nr.A/00916/13.03.2014

21 .Comprimate masticabile cu acţiune alcalinizantă asupra secreţiei gastrice Autor Zanoschi Christache, nr.A/00917/13.03.2014

22. Formulă terapeutică pentru comprimate cu Vitamina C, Propolis și Polen Autor Zanoschi Christache, nr.A/00918/13.03.2014

23 .Formulă terapeutică pentru comprimate cu Vitamina C, Propolis și Echinacea Autor Zanoschi Christache, nr.A/00919/13.03.2014

24.Loţiune revulsivă antireumatică Autor Zanoschi Christache, nr.A/00920/13.03.2014

25.Formulă terapeutică pentru comprimate cu crom picolinat Autor Zanoschi Christache, nr.A/00921/13.03.2014

26.Formulă terapeutică destinată stimulării circulaţiei cerebrale și periferice cu troxerutin, acid ascorbic și tinctură de propolis Autor Zanoschi Christache, nr.A/00922/13.03.2014

27.Formularea unei loţiuni pentru igienă orală Autor Zanoschi Christache, nr.A/00923/13.03.2014

28.Formulă terapeutică pentru tratamentul condilomatozei genitale Autor Zanoschi Christache, nr.A/00924/13.03.2014

29.Formulă farmaceutică pentru loţiune antiacneică Autor Zanoschi Christache, nr.A/00925/13.03.2014

30. Formulă farmaceutică pentru comprimate masticabile mentlate cu Calciu și Vitamina D3 Autor Zanoschi Christache, nr.A/00926/13.03.2014

31. Formulă de supozitoare pentru tratamentul prostatitelor Autor Zanoschi Christache, nr.A/00927/13.03.2014

32.Pulbere granulată din plante pentru stimularea digestiei și combaterea constipaţiei Autor Zanoschi Christache, nr.A/00928/13.03.2014

33.Vitamina C cu propolis pentru supt Autor Zanoschi Christache, nr.A/00929/13.03.2014

34.Cremă antireumatică Autor Zanoschi Christache, nr.A/00930/13.03.2014

35.Supozitoare antihemoroidale Autor Zanoschi Christache, nr.A/00931/13.03.2014

Brevete în curs de analiză:

36.Periuţa hidraulică

37. Multividetractor

38.Preparat farmaceutic pentru tratamentul Psoriazisului

39. Preparat pentru tratamentul infecţiilor cervicovaginale cu virusul HPV

40.Ovule trofice vaginale

41.Preparat igiena intimă la femei

 

 

Sc Ircon SRL este o firmă producătoare de medicamente cu sediul in Iași,Calea Chișinăului Nr.6.